F.v. Camilla Eftevaag fra Hodejeger Åstveit, Reidar Sæstad fra DNB, Randi Granvold fra 07 Media og Jan Willy Føreland fra WSP Norge AS.

Hyggelig partnermøte

17.06.2016 | May Baagøe Broughton
Partnerne til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen hadde denne uken sitt halvårlige møte, som rommer både faglig og sosialt innhold. Partnerne er svært viktige for foreningen, og bidrar til å sikre utviklingen av regionens næringsliv.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
- Hovedmålet med partnerstrategien er å sikre forankring i regionens næringsliv og gi grunnlag for økte samarbeidsrelasjoner med sentrale bedrifter i regionens næringsliv, sier Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

- I strategien står det blant annet «Gjennom profesjonalitet og kvalitet i samarbeidet skal det utvikles en gjensidig lojalitet mellom NiKr og partnerne. Partneravtalene skal samtidig bidra til å sikre en sunn økonomisk utvikling for Næringsforeningen». Dette er den overordnede strategien for alt arbeidet vi gjør med våre partnere, fortsetter Dietrichson.

For partnerne, som møttes tirsdag, var det viktig å bli kjent med ny styreleder i NiKR, Jan Willy Føreland, og hans syn på utfordringer knyttet til næringslivet. Det ble også tid til en liten diskusjon knyttet til hva som skjer etter avstemmingen om K5. Videre hadde Dietrichson en status på handlingsplanen og de oppnådde resultat etter første halvår.

-Vi skal i gang med ny strategiprosess til høsten, da den tidligere vedtatte strategi utgår i 2017. Det er viktig å ha med våre partnere i den prosessen, uttalte Dietrichson i møtet.

Det faglige ble avsluttet ved at Deloitte presenterte seg. Deretter bar det til middag på Bølgen & Moi på Fiskebrygga.

Det planlegges en ny partneruke i november, ifølge Ole-Petter Sunde, som er ansvarlig for partnerne i Næringsforeningen.

- Vi skal markere disse bedriftene med et solid faglig innhold og markedsføre arrangementet under en felles paraply, påpeker Sunde.

Hvis du lurer på hvordan det er å være partner i Næringsforeningen, kan du lese mer her:

http://www.kristiansand-chamber.no/virksomheten/partnerstrategi/

Følgende personer deltok på partnersamlingen:

Jan Willy Føreland        -              NiKR, Styreleder
Anita S. Dietrichson      -              NiKR
Ole-Petter Sunde            -              NiKR
Helge Hammersbøen   -              DNB
Reidar Sæstad                  -              DNB
Per Gunnar Aasen          -              Frydenbø
Stein-Inge Jernæs           -              07 Media
Randi Granvold               -              07 Media
Jens-Petter Pedersen   -              Deloitte
Olav Kristian Stokkenes-            Deloitte
Rune Berntsen                 -              Kruse Smith
Frank Eikeland               -              Kruse Smith
Camilla Eftevåg              -              Hodejeger Åstveit
Mette Harv                        -              NOV
Andreas Myhre               -              LOS
facebook