Hvor skal veien gå?

18.05.2015 | Ragna Marie Henden
Næringsforeningen oppfordrer kommuner og involverte om å fokusere på samarbeid og muligheter for å enes om trase for ny E39.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Veien er av avgjørende betydning for vekst og utvikling i regionen, og vi bør samarbeide for løsninger som gjør at veien kan stå ferdig i 2021, sier direktør i Næringsforeningen, Anita S. Dietrichson. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen tilbyr kommuner og involverte å arrangere dialogmøter for å hindre at veiprosjektet stopper opp.

Nye E 39, en firefelts motorveg mellom Kristiansand og Stavanger er under planlegging. Vegen er viktigste transportåre mellom Kristiansand og Stavanger, og en viktig transportforbindelse til kontinentet

Les mer om veisaken her.
facebook