SPENN

Hvor blir det av den store smellen?

02.09.2016 | LEDER: Anita S. Dietrichson
Hvis noen hadde sagt til oss i april 2015 at NOV Agder skulle nedbemanne med 3000 årsverk i løpet av en ettårsperiode, ville vi trodd de tullet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Adv. Tofte
Hvis noen hadde sagt til oss i januar 2016, da det så som mørkest ut, at arbeidsledigheten «bare» ville være 4,4 prosent i Kristiansand (3,9 prosent i Vest- Agder), ville vi også trodd de tullet.

Så har vi i den senere tid sett en rekke lokale eksempler på bedrifter som har evne og vilje til å snu i tide: Fædrelandsvennen, Voss Production, Elkem, Color Line og Gumpengruppen er alle gode eksempler på bedrifter som har vært nytenkende og vist evne til å finne løsninger i vanskelige tider. Og bedrifter i eksport- og innen prosessindustri har dratt nytte av valutautviklingen. De fleste av de som har vært berørt av nedbemanningen har funnet nye og gode løsninger: noen har flyttet hjem etter å ha arbeidet i prosjekt, en del har fått ny jobb, noen pendler og ikke minst har UiA absorbert flere ved å tilby rullerende og kontinuerlige opptak og legge til rette for kompetanseutvikling. Mange har benyttet anledningen til å videreutdanne seg. Det var kostnadene i oljeservice som løp løpsk og gjorde nedbemanningen i den bransjen nødvendig. Prisutviklingen på olje er det vanskelig å styre, mens industrien selv nå arbeider målrettet med å redusere byråkratisering og galopperende
kostnader. I ettertid har vi sett at det har vært nødvendig å tenke «godt nok», og at forbedringskultur og samhandlinger langs verdikjeden i selskapene har vært nødvendig.

Den virkelige smellen kommer når ny teknologi brukes til å forstyrre eksisterende forretningsområder. Det synes som om motivasjonen er sterkt tilstede for god og kontinuerlige forbedring i oljeservicebransjen. Flere uttaler at bunnen er nådd, og at bransjen går framtiden lyst i møte. La oss håpe de har rett. Så handler det meste om den menneskelige adferd rundt teknologi og innovasjon. Hvilke strategier legges og hvilke beslutninger tas hos aktørene. I næringsforeningen har vi nå
startet arbeidet med ny strategi, en strategi for framtiden. Hva skal næringsforeningen være i framtiden? Hva skal kjernevirksomheten være, og hva skal vårt nedslagsfelt være? Derfor er hele høsten satt av til innspill fra både etablerte, men ikke minst «unge» bedrifter, gründere og oppstartere, som har klart å kapitalisere på blant annet de teknologiske nyvinningene.

Og du er invitert inn!
facebook

Relaterte saker