Tegninger over området laget av Rambøll.

Her vil de bygge 2000 nye leiligheter på Lund

11.04.2016 | May Baagøe Broughton
Adm. dir. i KNAS, Jan Omli Larsen, betegner planene på Marvikssletta på Lund som et av de største boligprosjektene i byen i moderne tid.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Fredag var det fullt hus i Generalboligen da Omli Larsen fortalte om planene for Marvikssletta og hvordan det nye bydelssenteret skal utvikles i årene som kommer. I hele området som er regulert planlegger de opp til 2000 nye leiligheter, og på Marvikssletta planlegges det 700 leiligheter.

- Flertallet av de som bor på Lund i dag er godt vokse, og befolkningssituasjonen vil bli enda mer preget av godt voksne i årene som kommer. Det vil bli et forsterket fokus på eldre, og vi må planlegge deretter. Det vil bli færre beboere per boenhet og færre barn per boenhet enn hva det er idag, forteller han.

Ifølge Omli Larsen er det altså godt voksne mennesker de retter seg mot, og han understreker at det er viktig for dem å beholde  Marviksslettas identitet med blant annet sport, industri, bebyggelse og grønne områder, slik det er i dag.

- Byrom skal plasseres og utformes slik at det gjenspeiler Marviksslettas identitet som aktiv bydel for alle. Den grønne bydelen. Det skal være samspill mellom hardt og grønt, lekeplasser, turstier, hager og bakgårder. Dette er elementer som på plass for at folk skal trives, sier Omli Larsen.

Prisen som vil komme på leilighetene tilsier også at det vil være eldre som kjøper disse. Omli Larsen tror prisen til slutt vil ende på cirka 50000 kroner per kvadratmeter. Han håper at første del av Marvikssletta vil være ferdig om 10 år, men sier det trolig vil gå 50 år før hele prosjektet er ferdig.
facebook