Administrerende direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Foto: Kjell Inge Søreide

Helt nødvendig med oppmykning av parkeringsbestemmelser i hele ytre sone

15.06.2015 | Ragna Marie Henden
- En rask behandling, oppmykning og lik vurdering av hele ytre sone, er i korthet Næringsforeningens anbefaling, sier direktør Anita S. Dietrichson.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
15. juni går høringsfristen ut for kommunens revisjon av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring

Utgangspunktet for revurdering av parkeringsbestemmelsene er særlig situasjonen som oppstod i forbindelse med NOV’s beslutning om kontoretablering på Støodden samt omfattende etableringer av oljeservicebedrifter på Andøya.

- Vi er også spørrende til om innstrammingen som foreslås for forretningsparkering i mellom- og ytre sone er tilstrekkelig belyst og vil foreslå å utsette innføringen av dette til det kan tas opp ifm revisjon av kommuneplanen, skriver Anita S. Diterichson i Næringsforeningens høringsutalelse til revidering av kommunens parleringsbestemmelser, sak nr 201406135.

- Videre ønsker vi at policy knyttet til parkeringsbestemmelser tas opp som egen sak i god tid i forkant av revisjon av kommuneplanen slik at dette viktige temaet får tilstrekkelig oppmerksomhet. Denne saken må sees i større bredde ved at hensynet til miljø og mål om økt bruk av kollektiv transport veies opp mot Agders relativt spredte bosetting hvor mange i distriktene har svært begrenset kollektivtilbud og muligens også behov for privatbil i arbeidssammenheng. Vi mener dette dilemmaet er altfor svakt belyst i forberedelsen til gjeldende kommuneplan.

Av saksfremstillingen fremgår det også at Kristiansand har en restriktiv parkeringspolitikk i periferien sammenlignet med andre norske byer. Med tanke på markedssituasjonen for oljeservicebedriftene og tiltakende arbeidsledighet i den forbindelsen er vi også kritisk til om tidspunktet for innstramminger i parkeringspolitikken er riktig og vil heller foreslå en generell oppmyking.
- Vi kan ikke se noen prinsipiell grunn til at Korsvik og Andøya skal behandles annerledes enn andre næringsområder i ytre sone slik at utvidelsen av antall parkeringsplasser som foreslås må omfatte hele ytre sone, understrekes det i høringsutalelsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, sier direktør Anita S. Dietrichson.

Høringsuttalelsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

 

 
facebook

Relaterte saker