Johan Martin Ugland og JB Ugland Holding (t.v.) og Frank Wehus (t.h.) og firmaet IOT AS, går inn med penger i
Såkornfondet.
Nå jobber Erik Tønnesen (midten) på spreng med å hente inn resterende beløp til fondet innen 9. mai.

Går inn med midler i Såkornfondet

16.04.2016 | Ingrid Michalsen
JB Ugland og selskapet IOT AS, med Frank Wehus i spissen, investerer begge penger i Såkornfondet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
– Klart vi vil være med på dette. Vi investerer allerede betydelige ressurser inn i innovasjon og entreprenørskap på Sørlandet. Vi vil være med å gi noe tilbake til samfunnet og bidra til å løfte fram nye selskaper, forteller Johan Martin Ugland, direktør i JB Ugland Holding.

Akkurat hvor mye midler selskapet går inn med, måstyrebehandles først. Men at de vil inn med betydelige midler, er han tydelig på.

– Vi trenger å heie fram mennesker som kan skape og levere innhold. Og da må vi tørre å ta litt risiko, forteller Ugland.

Også seriegründer Frank Wehus, som blant annet bygde opp og solgte selskapet Wtek i 2007, vil være med på «spleiselaget».

– Jeg har selv «vokst opp» i såkornfond, og vet hvor viktig det er å få inn tidligfase-investeringer i et selskap. Det er gjerne der det stopper opp for mange gründere, de mangler kapitalen til å ta selskapet videre, forteller Wehus, styremedlem i IOT AS.

Han sier selskapet vil bidra med både kapital og kompetanse inn i såkornfondet. Erik Tønnesen, leder for det nyetablerte selskapet Skagerak Maturo – et resultat av en sammenslåing av Skagerak Capital i Kristiansand og Maturo Kapital i Telemark, har fram til 9. mai med å hente inn de 150 millioner kronene som fondet trenger for å få midlene fra Statsbudsjettet. Der er det satt av 150 millioner til fondet, forutsatt at Tønnesen klarer å få private investorer til å komme opp med samme beløp. Bjarne Skeie har allerede sagt at han går inn med 30 millioner kroner.

– Jeg er svært fornøyd med at Ugland og IOT AS går inn med midler. Nå jobber jeg på spreng med å hente inn de resterende millionene, og kjører fra møte til møte fra Skien, til Kragerø, til Grimstad og Kristiansand, sier Tønnesen.

– Vi må ikke la denne sjansen gå fra oss, det er nå vi har muligheten. Det er i 2016-budsjettet det er satt av penger. Alle andre regioner har et tilsvarende såkornfond, det er Sørlandet som henger etter. Aldri før har vi hatt tilgang på så mye risikokapital i vår landsdel som med dette fondet, poengterer Tønnesen.
facebook