SPENN

Forskning i sør

16.02.2015 | Ole-Petter Sunde
I november 2014 fikk Sørlandet sitt første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Det utløser 192 millioner kroner til forskning, utvikling og innovasjon de neste åtte årene.

SFI er Norges forskningsråds store satsing på næringsrettet forskning som skal bidra til økt innovasjon og verdiskaping i samfunnet. Dette er en av de mest anerkjente ordningene og konkurransen blant søkerne er svært hard. Å få SFI-status gir forutsigbarhet og gode rammevilkår.

UiA er vertsinstitusjon i senteret, som kalles Center for Offshore Mechatronics og som også består av ti bedrifter, samt forskingsinstitutter fra inn- og utland. Senteret er spesielt rettet mot oljeteknologimiljøet som står sterkt på Sørlandet.

For oljeteknologibedriftene vil deltagelse i et senter kunne bety ressurser og kompetanse som skal bidra til langsiktig teknologiutvikling og innovasjoner. Dette kan sette dem i stand til å møte fremtidig konkurranse, både i form av nye og forbedrede prosesser, men også nye produkter for nye markeder. For UiA og forskningspartnerne gir Center for Offshore Mechatronics langsiktige forskningsmidler og

mulighet for å utdanne rundt 30 Ph.D- og Post.doc-kandidater. Dette er spesialisert kompetanse som det regionale næringslivet etterspør og som kan danne grunnlag for fremtidige innovasjoner og nyskapinger.

I SFI-en skal det blant annet handle om hydraulikk, bevegelseskompensasjon, robotisering og automatisering, samt overvåking. GCE NODE er en sentral partner i prosjektet, og vil ha spesielt ansvar for teknologiovervåkning og hvordan dra nytte av FoU-arbeidet innenfor hvert tema. Senteret vil få finansiering på til sammen åtte år – de tre siste årene basert på om senteret består en evaluering av de fem første årene.
facebook