Markedssjef Grethe Broen og administrerende direktør Steinar Finseth, begge fra Studentsamskipnaden i Agder (SiA).

Fem medlemsbedrifter får bli Miljøfyrtårn: SiA meldte seg først!

25.08.2015 | Anita S. Dietrichson, adm.dir Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Studentsamskipnaden i Agder (SiA) var først ute med å sikre seg plass blant de fem bedriftene som får bistand og bidrag til å miljøfyrtårnsertifisere seg.
Det var under et møte med klima- og miljøminister Tine Sundtoft mandag  at Næringsforeningen, Stiftelsen Miljøfyrtårn og Kristiansand kommune offentliggjorde pilotprosjekt «Miljøledelse i Kristiansandsregionen». Prosjektet skal blant annet tilby fem av Næringsforeningens medlemsnytt,aktueltsbedrifter å bli miljøfyrtårn gjennom en effektiv og gunstig sertifiseringsprosess.

- Vi har valgt å satse på miljøfyrtårnsertifisering av flere grunner. Først og fremst for å ta samfunnsansvar. Studentene og våre ansatte er opptatt av miljøspørsmål. Vi ønsker å være med på å skape positive holdninger, og å vise at vi, ved hjelp av enkle justeringer, kan bidra til endring, sier adm. dir. Steinar Finseth i SiA.

Det var på en ledersamling i sommer at toppledelsen og avdelingslederne i SiA var enige om at SiA skal medvirke til, og være pådriver for, bærekraftig utvikling gjennom en bevisst og langsiktig miljøstrategi. SiA ønsker å redusere miljøbelastningen gjennom konkrete tiltak innenfor innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport.

- Vi er helt i startgropen for dette arbeidet og må organisere oss på en litt spesiell måte i og med at vi driver i så mange forskjellige bransjer, sier markedssjef Grethe Broen i SiA.

Fra før er kun studentsamskipnad i Bergen miljøsertifisert.

- Vi satser på å organisere arbeidet etter samme modell som dem – hovedkontormodellen. Det betyr at vi sertifiserer hovedkontoret først – ved hjelp av en ekstern konsulent – og sertifiserer avdelingene etter hvert ved hjelp av en internkonsulent, hvor jeg selv skal følge opp, sier Broen.

Hun har gått på kurs hos stiftelsen og blitt internkonsulent og kan derfor bidra i de forskjellige avdelinger når hovedkontoret er sertifisert.

På spørsmålet om hva som forventes av prosjektet, sier både Broen og Finseth at de nye studentboligene allerede har kommet et godt stykke på vei med tanke på energibruk og avfallshåndtering, mens det fremdeles er en vei å gå når det gjelder eldre boliger og de andre avdelingene. SiA mener at det på sikt vil bli lønnsomt å redusere avfallsmengde, endre transportvaner, og identifisere flere energisparetiltak. SiA vil også stille miljøkrav til leverandørene.

- Vi forventer ytterligere forbedring av omdømmet når vi går i gang med en så viktig og omfattende prosess. Det skjedde hos Studentsamskipnaden i Bergen, og det er vi overbevist om vil bety noe også hos oss, sier Broen, som gleder seg til å komme i gang.

Fakta: Det er plass til fem bedrifter i dette pilotprosjektet. I tillegg til SiA, har også Aptum kommunikasjon ønsket å være med. Det er nå tre ledige plasser.
facebook