f.v. Runar Brøvig, Næringsforeningen, Arild Tveide, Birkenes kommune, Kristian Råmunddal, Knutepunkt Sørlandet, Per Erik Stoveland, Smartskog, Gunnar Høygilt, Smartskog.

Får vi en ny klynge på Agder?

22.08.2016 | May Baagøe Broughton
I vår tok Næringsforeningen i Kristiansandsregionen det første skrittet på veien mot å danne en ny klynge med bedrifter som jobber med trevirke på Sørlandet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Aksell
-Vi ringte Per Erik Stoveland, styreleder i Smartskog AS, for å høre om han var interessert i å bli med i klyngeprosjektet, sier seniorrådgiver Runar Brøvig i Næringsforeningen. Deretter tok vi kontakt med ledelsen i både Uldal AS og Scanflex AS på Birkeland. Alle tre bedriftene var veldig motiverte til å bli med i prosjektet, så da sendte vi en søknad til Innovasjon Norge Agder om oppstartsmidler. Vi fikk 100.000 kr i oppstartsstøtte, akkurat det vi søkte om, så vi er meget fornøyde, avslutter Brøvig.

-Det finnes en rekke bedrifter på Birkenes som bruker tre i sin produksjon, sier Per Erik Stoveland i Smartskog. Idag importerer disse bedriftene i stor grad tre fra utlandet. Hvorfor bruker ikke disse lokalt tre, spør Stoveland? Vi er svært glad for at både Uldal og Scanflex ønsker å gå inn i et samarbeid med oss. Målet er å skape mer verdi av lokalt tømmer. Det skal vi klare, avslutter Stoveland.

På vegne av Smartskog AS så søkte Næringsforeningen om midler gjennom bedriftsnettverk virkemidlet til Innovasjon Norge. I realiteten er dette virkemidler første steget i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge. I første runde kan man få 100.000 kr til å dekke kostnader i prosjektet. I neste runde er det mulig å få 350.000kr, men da kan disse midlene kun utgjøre 50% av det totale budsjettet. Bedriftene må altså forplikte seg i strrre grad på et senere tidspunkt, om klyngen skal være levedyktig.

-Det er bra at bedrifter samarbeider for å få fram nye, bedre og effektive markedsrettede løsninger, sier Roar Flatland i Innovasjon Norge Agder. Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer, forsetter Flatland. Formålet er å bidra til økt konkurransekraft , verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene avslutter Flatland.

-Om vi lykkes i dette prosjektet så ønsker vi å utvide til flere av bedriftene på Sørlandet, sier Brøvig. Vi har en rekke bedrifter i verdikjeden som bruker tømmer, disse vil vi ha med, fortsetter Brøvig. Målet er at flere bedrifter bruker lokalt tømmer, det er både miljøvennlig og det skaper arbeidsplasser og verdi i regionen vår. Det trenger vi, avslutter Brøvig.
facebook

Relaterte saker