Medlemsnytt

Doorway har inngått ny, spennende avtale

13.04.2015 | Doorway
Doorways fagkompetanse resulterte i ny avtale med elektrikerkjeden Elfag.

Det er med stor entusiasme Doorway kunngjør den nye ASP-rammeavtalen med Elfag. Avtalen omfatter IT driftsløsninger / ASP der medlemsnytt,aktueltsbedriftene kan fokusere på det de er best på og la Doorway tenke på at IT systemene skal fungere til enhver tid, at det er plass på servere og at backup går som den skal.

Doorway har lang erfaring med elektrobedriftenes IT-relaterte behov og besitter dyp kompetanse på bransjespesifikke IT løsninger. Dette er grunnen til at Elfag-kjeden valgte Doorway som sin IT-partner.

Tjenestene fra Doorway er både skalerbare og fleksible og vi har en prosjektorientert organisasjon som støtter hurtige systemimplementeringer for Elfag sine medlemsnytt,aktueltsbedrifter.

Doorway har i flere år hatt tilsvarende avtale med og vært den foretrukne IT partneren for kjeder som EL-PROFFEN og Sikringen og har lang erfaring med programmene som håndverkerbedrifter trenger. Dette kommer nå også Elfag til gode.

Noen nøkkelpunkter:

 • Løsningen er skreddersydd for å kjøre tyngre CAD/DDS programvare.
 • Ved implementeringer vil nøkkelpersonell med relevant kompetanse være involvert.
 • Det har vært utført grundig pilotering og et godt planverk understøtter en god gjennomføring av hver enkelt implementering. Vår samlede erfaring fra bransjen utgjør vår «beste praksis».

Doorway sitt ansvar gjelder drift og sky-leveranser av programmer som blant annet:

 • Visma Contracting
 • Handyman
 • Speedycraft
 • Cordel
 • Uni Micro
 • DDS
 • Eldata
 • Eltilbud
facebook