SPENN
Lars Erik Torjussen er administrerende direktør i Noroff Education AS

Den digitale transformasjonen har akkurat begynt

28.11.2015 | Lars Erik Torjussen, Adm.Direktør, Noroff Education AS
Den digitale teknologiutviklingen driver frem store endringer i alle type virksomheter. Etter mange år i mediebransjen så vet jeg hva det betyr.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Da man sto midt oppe i endringsprosessen var det ikke alltid like lett å forutse hva digitaliseringen av mediebransjen ville medføre.

På et tidspunkt trodde jeg for eksempel ikke at mennesker på min alder ville slutte å lese papiraviser. Nå er det en god stund siden jeg sluttet å lese papiraviser selv – og mange med meg. Jeg leser morgendagens avis på min iPad kvelden før, og jeg bruker mobilen gjennom dagen for å holde meg oppdatert. Jeg bruker i sum mer tid på medier enn før, men jeg bruker betydelig mindre på de tradisjonelle avismediene.

Som mediebruker opplever jeg det brukervennlig og effektivt. For mediehusene betyr det store endringer i deres forretningsmodell med fallende papiravisopplag og reduserte annonseinntekter. Hva har skjedd? Den digitale transformasjonen har medført at mediebrukerne har fått et grenseløst tilbud av informasjon, og maktforholdet har skiftet fra medieleverandøren til mediebrukeren. Den digitale teknologien har snudd opp ned på mediebransjens forretningsmodell, inntektene faller og kostnadene må justeres ned i økende tempo.

I sin bok Moonshot kaller John Scully de teknologiske endringene for «The Tsunami of Technology». Han beskriver fire digitale teknologier som konvergerer raskt, og resultatet er at den digitale transformasjon påvirker bransjer og enkelt bedrifter i økende fart.

Den første av de fire teknologiene er cloud computing, en teknologi vi i dag tar for gitt, men som kun har vært tilgjengelig i 5–6 år, og lagringskapasiteten i skyen øker i stadig raskere fart. Den andre er Internet of Things. Cisco spår at det vil være 50 milliarder koblede produkter innen 2020. Vi snakker her om mikrosensorer og maskiner som snakker med maskiner og data som lagres i skyen. Det vil automatisere mange industrier og det vil gi mennesker enklere liv. Den tredje er effekten av Big Data. Informasjonen som blir tilgjengeliggjort via sensorer og digital informasjon gir store mengder data for analyse. Mer data gir muligheter for omfattende analyser som vil gi ny innsikt i komplekse problemstillinger. Resultatet er bedre produkter og mer effektiv produksjon. De som ikke benytter denne muligheten til å øke sin produktivitet vil over tid ikke være konkurransedyktige. Den fjerde teknologien er smarttelefoner. Smarttelefoner er blitt vårt mest viktige, kulturelle instrument og vår digitale assistent som gir oss den informasjonen vil ønsker når vi ønsker det.

Digitalisering har akkurat startet og vi har ikke helt tatt innover oss hva det vil bety for offentlig sektor, næringer og bedrifter. I de fleste bedrifter og bransjer må eiere, styre, ledelse og ansatte være forberedt på at deres virksomhet vil bli påvirket av den digitale teknologien. Det vil også gi rom for nye muligheter der nye produkter og tjenester kan bidra til å både effektivisere og utvikling. Innovasjon i prosesser og produkter vil gi økt produktivitet og konkurransekraft. Det er viktig at Norge og regionen har ledere og gründere som ser og forstår hva «The Tsunami of Technology» vil bety. Våre to naboland Sverige og Danmark er ranket på topp i EU når det gjelder nyskapning og innovasjon. Norge figurerer ikke på EU-rankingen, men vi har alle forutsetninger for å være like gode til innovasjon og nyskapning som Sverige og Danmark. Moderne industriutvikling handler i stor grad om hvordan vi utnytter den digitale teknologien. Mulighetene er mange og det vil helt sikkert skapes nye spennende bedrifter og nye arbeidsplasser i vår region i årene som kommer. Økt digital kompetanse er en forutsetning for morgendagens digitale arbeidskraft.

 
facebook