Mange tok turen til Generalboligen idag tirsdag, for å høre hva Kruse Smith hadde å si.

Byggebransjen - den evige optimist i et noe sviktende marked

12.04.2016 | Ole-Petter Sunde
Også i år leverte Kruse Smith årets føremelding for bygg- og anleggsbransjen på frokostmøte i Næringsforeningen.
Jon Syrtveit og Rune Berntsen fra Kruse Smith ga en fullsatt sal i Næringsforeningen en omfattende orientering om markedssituasjonen i dag, og hva som er forventningene til resten av 2016 samt inngangen til 2017.

Byggenæringen er Norges største næring i antall bedrifter, og er Norges tredje største næringen (i omsetning) etter oljenæringen og varehandelen. I Agder gikk omsetningen ned med cirka 10 prosent i bransjen fra 2014 til 2015. I en undersøkelse blant medlemsbedrifter i EBA Sørlandet melder bedriftene at de i år forventer en oppgang på egen omsetning rundt 10 prosent, mens den generelle tilbakemeldingen i undersøkelsen viser at markedet totalt sett forventer en nedgang i omsetning også for 2016. Regiondirektør Jon Syrtveit i Kruse Smith hadde følgende "smøreråd" til bransjen:

- Det er viktig å klargjøre de blanke skiene i år, de uten smøring.  Det vil være tungt i en tid fremover - mange seige skøytetak i svake motbakker, før det til neste år en gang vil bli mange flotte nedoverbakker med god glid og høy fart i et stigende og mer optimistisk bygge- og eiendomsmarked, forklarer Syrtveit.

Han forklarte videre at det er en forventning til at 2016 blir et utfordrende år for byggebransjen på Sørlandet.

- Det er stor usikkerhet om sysselsettingen i regionen, flere av de store bedriftene har gjort nedbemanninger og dette kan gi usikkerhet i forhold til igangsetting av større prosjekter både innen privatmarkedet og på næringseiendommer, påpeker han.

I tillegg, påpeker Berntsen og Syrtveit, møter bransjen stadig sterkere konkurranse fra utenlandske entreprenører som ønsker å etablere seg i regionen.

De store infrastruktur- og veiprosjektene vil fra 2016/17  forhåpentligvis gi et etterlengtet løft for hele bransjen.  Av de større offentlige prosjektene som kommer framover er blant annet ny Varoddbro, ny E18 Arendal- Tvedestrand, E39 Kristiansand- Vigeland innenfor en relativt nær fremtid.  I tillegg er det mange store offentlige prosjekter som også planlegges i Kristiansand og i randkommunene til Kristiansand som gir økt optimisme og økt aktivitet i bransjen de nærmeste årene.
facebook

Relaterte saker