Medlemsnytt
Fra venstre Torbjørn Rypestøl, Robert Andersen, Øyvind Haaland og Tore Nøtland.

BDO rigger for vekst

21.09.2017 | May Baagøe Broughton
Det skjer endringer i revisjonsbransjen på Sørlandet, og BDO har ansatt fire personer siste måneden.
- I en tid der rammeverket for våre kunder blir stadig mer komplisert opplever vi en økt etterspørsel etter spesialistkompetanse. Derfor har vi valgt å utvide med et nytt advokattilbud innen skatt og forretningsjus, forteller en av de nye partnerne i BDO, Torbjørn Rypestøl. Han kommer fra Ernst & Young.

Sammen med partner Robert Andersen, tidligere PWC og advokatene Tore Nøtland og Øyvind Håland, begge tidligere KPMG, ønsker de å tilby kundene et enhetlig kompetansemiljø. De har alle mange år i bransjen og lokal tilknytning.

- BDO har tidligere støttet seg på kompetanse fra Oslo, men vi synes det er viktig med en lokal forankring, slik at kundene kjenner dem de snakker med og at ressursene er løpende tilgjengelig lokalt for våre kunder i Agder, påpeker Rypestøl.

Robert Andersen forteller at mye har skjedd i revisjonsbransjen siden slutten av 2016, og det har ført til at flere har byttet jobb. I tillegg til at nye aktører har kommet til.

- Det er både utfordringer og muligheter ved nyetableringer. Vi velger å se det positive i det og rigger for vekst, forteller Andersen.

BDO har til nå i høst ansatt åtte stykker og flere er på vei inn. De velger å satse både på etablerte revisorer og advokater samt nyutdannede.

- I tillegg opplever vi god vekst innenfor regnskap både lokalt og nasjonalt og ansetter derfor også nye regnskapsførere. På den måten kan vi si at BDO nå tar ut laget for den neste fasen i BDOs historie, sier Andersen.

- Med de unge bygges det litt fra bunnen av. Det er viktig å få inn nytt blod som har et litt annet syn og og som kan utfordre oss innenfor blant annet ny teknologi og digitalisering, understreker Andersen.

BDO har seks kontorer i Agder; Mandal, Farsund, Evje, Kristiansand, og Arendal, og i følge Torbjørn Rypestøl er de nest størst i Agder. Han understreker at det ikke er et mål i seg selv å være størst, men at det skaper muligheter for dem å være av en viss størrelse.
facebook