Medlemsnytt

Barn i Byen (BiB) etablert i Kristiansand

05.03.2015 | Barn i Byen
Skal synliggjøre mangfoldet av kultur- og aktivitetstilbud for byens barn og barnefamilier.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER

Barn i Byen Kristiansand blir etablert etter invitasjon fra Cultiva, som vil gi økonomisk drahjelp de første årene.  

Barn i Byen er et magasin som skal utgis fire ganger i året hvor det skal samles informasjon om byens kultur- og aktivitetstilbud for barn og barnefamilier på ett sted. Det vil bli en omfattende opplevelseskalender, med lang levetid, som gir familiene oversikt – og mulighet til å planlegge felles aktiviteter.

Samtidig med lansering av første utgave av magasinet Barn i Byen i Kristiansand, lanserer vi en ny nettside, tilpasset pc, lesebrett og mobil. Kjernen på denne nettsiden vil være en unik kalenderløsning, hvor brukerne lett vil kunne finne, søke, eller abonnere på informasjon etter ønsket type aktivitet, alder på barn, tid og sted. Basert på disse kriteriene kan brukerne også tilpasse nettsiden på sine egne digitale enheter, til en unik og personlig informasjonskanal. Nettstedet vil også bli tett integrert med sosiale medier, som Facebook og Instagram.

Det blir også viktig for oss å utvikle et lavterskel administrasjonsverktøy der kulturtilbyderne, på en enkel måte, selv kan legge inn, eller overføre, sine tilbud.

Nettsidene vil også være til hjelp for å bygge opp et solid nettverk av gode samarbeidspartnere, og markedsføre konseptet ovenfor kulturtilbydere, annonsører og brukere.

- Beskrivende artikler og bred kommunikasjonsplattform skaper interesse og gir leserne nye idéer om hva de kan gjøre sammen med barna sine, sier Bjørn Fredheim Daglig leder i Barn i Byen Kristiansand.

Fredheim ble ansatt i januar 2015 som redaktør/daglig leder av Barn i Byen Kristiansand. Han har svært lang fartstid fra ulike typer media, TV/video/radio/magasin/annet. I tillegg er Fredheim forfatter, skribent og kursholder. 

- Vi har en distribusjonsavtale med Kristiansand Kommune. som gjør at BiB kommer med hjem i alle skolesekker og i hver eneste barnehagehylle. Av denne grunn håper vi på stor interesse fra næringslivet i forhold til annonser, avslutter Fredheim

facebook