SPENN
John G. Bernander

«Alle holder pusten inn i 2016»

18.02.2016 | John G. Bernander - http://www.johnnyb-weekly.com/
Meldingene fra den oljerelaterte næringen tyder på tøffe tak også i tiden som kommer.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Jeg var i januar med å fremlegge SR Banks konjunkturbarometer for Agder, Rogaland og Hordaland. Mer enn 600 bedriftsledere deltar i denne. De rapporterer året som har gått og utsiktene for omsetning, sysselsetting og lønnsomhet inn i 2016. En ting så vi klart. Året 2015 ble tøffere enn mange hadde ventet seg, og allikevel ser de færreste mørkt på 2016. Typisk, jo mer oljerelatert, dess større skepsis fremover.

Dette viser, at oljemotoren i sørlandsk næringsliv har stoppet opp. Det er oppdragstørke, permisjonsvarsler og oppsigelser som preger nyhetsbildet i landsdelen. National Oilwell Varco alene har sagt opp 2400 ansatte, og snart er de nede under halvparten av hva de var på det meste. Selv når NOV ikke utelukker nok ei runde med oppsigelser, virker ikke NAV og deres representanter unødig bekymret. De er preget av, at arbeidsmarkedet viser seg mer fleksibelt enn de hadde trodd i fjor. På tross av de store antall oppsigelser som har vært, er ikke arbeidsledigheten krøpet oppover med mer enn o,5 prosentpoeng, og ligger nå i overkant av 3,5 prosent. Avdelingsdirektør Per Lund i NAV, uttrykte seg på et av seminarene slik, «de som har et fagbrev i hånden dukker aldri opp i våre registre». Flyten fra permisjons- og oppsigelsesvarselet til ny jobb, har med andre ord vært overraskende bra.

Jeg gjør meg allikevel den observasjon, at vi bør være forberedt på tøffere tider i 2016. Jeg blir derfor forundret når bedriftslederne ikke ser særlig mørkere på 2016, enn de gjorde på vei inn i 2015. Det ble jeg også da fjoråret avsluttet med rapporter om all time high for julehandelen, rekordsalg av nye biler og rapporter om høyt antall salg og gode priser i hyttemarkedet på Hovden. Kanskje er jeg bare blitt en forsiktig, skeptisk og gretten gammel mann. Jeg holder muligheten åpen for det, men får en følelse av at selv om orkesteret har sluttet å spille danses det ufortrødent videre.

Jeg er svært glad for, at arbeidsmarkedet har vist seg å være mer fleksibelt enn vi kunne frykte. Det er utrolig positivt at unge kvalifiserte arbeidstagere viser at de er villige til å flytte på seg, til der hvor jobbene er. Litt mer bekymringsverdig er det, at det samlet er et fall i sysselsettingen i sørlandsfylkene. Det må bety at utpendlingen fra Sørlandet øker, og at jobbene som fylles ikke skapes her. Jeg tror også, at det vil måtte merkes når de mange oppsagte i oljeindustrien har gått oppsigelsestiden ut og løpende lønn forsvinner. Selv om jeg håper og tror, at de fleste raskt kan komme
i jobb igjen, vil det gjerne bli til langt lavere lønn enn oljenæringene var villige til å betale. Det må vi ta innover oss. Mot et slikt bakteppe vil det forbause meg om julehandel, bilsalg og fritidsboliger får oppleve like mye fart og moro i dette året.

Derfor skal vi ikke gå duknakket og full av fremtidsfrykt inn i et nytt år. Tvert om – endrede rammevilkår gir rom for omstilling. Det blir viet større oppmerksomhet til mulighetene for å starte egen virksomhet, bransjer som har slitt med å finne fagfolk, får tilgang på arbeidsvillige og kompetente medarbeidere. Oljeprisfall har sendt krona i dypdykk mot andre valutaer. Det betyr økt inntjening og optimisme i prosessindustrien, og turiststrømmen kan kanskje snu til fordel for ferie i eget land, og nysgjerrighet for hva Norge kan tilby turistene utenfra. Men, usikkerheten er stor og jeg holder pusten.
facebook