Næringsforeningen ønsker innspill fra næringslivet om sentrale planer som er sentrale for utviklingen av regionen. Fv. Næringspolitisk leder, Roar Osmundsen og trainee Tina McDougall.

- Vi ønsker dine innspill

20.01.2023 | Tina McDougall
I disse dager behandles flere planer som er sentrale for utviklingen av regionen. Hva ønsker du at Næringsforeningen setter søkelys på? 
artikkelen fortsetter under annonsen
Adv. Tofte

- Nå er det viktig at virksomheter mener noe. Dette er flere planer som vil legge føringer for næringslivet og utviklingen av regionen. Vi må få næringslivets synspunkter inn før planene blir vedtatt i bystyre og fylkesting. Vi må sørge for at planene ivaretar næringslivet, sier Roar Osmundsen, Næringspolitisk leder i Næringsforeningen. Han oppfordrer alle medlemmer til å komme med sine meninger. 

For tiden er det mange planer i omløp. Kommunens arealdel, tre regionale planer og plan for verdiskaping. Disse planene omhandler sentrale rammevilkår som vil påvirke næringslivet. Nå ønsker vi innspill fra medlemmer om hva som er viktig å prioritere. 

Du kan gi innspill ved å benytte kontaktinformasjonen nederst i artikkelen.


Temamøte 3. feb: Fire planer for regionens utvikling

3. februar skal vi ha en innspills-workshop om fire planer som legger føringer for regionens utvikling. Det omhandler ny plan for verdiskaping (tidligere Strategisk næringsplan) for Region Kristiansand og tre fylkeskommunale planer. Her kan du melde deg på arrangementet: Fire planer for regionens utvikling (nikr.no).

De tre planene til fylket påvirker politikken for bolig, areal og transport, senterstruktur og handel samt mobilitet. Alle de tre fylkeskommunale planene ligger nå ute på høring.

Planen for verdiskaping i Kristiansandregionen erstatter Strategisk næringsplan fra 2014, og skal vedtas før sommeren. Før den tid er det viktig at næringslivet gir sine innspill.

Næring og handel i Kristiansand

Fredag 13. januar hadde Næringsforeningen temamøte om Kristiansand kommunes arealdel, med hovedvekt på næring og handel. Ordfører Jan Oddvar Skisland åpnet møtet, og administrajonen i Kristiansand kommune innledet om planen og prosessen.

De ønsker innspill på hva som er behovet fremover, og hvordan det kan løses. Byutviklingsdirektør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen, åpnet med spørsmålet:

- Hvordan sikre en god og balansert arealtilgang for nåværende og fremtidige næringer uten at dette fører til økte klimautslipp og betydelig nedbygging av uberørt natur, dyrket mark og kulturmiljøer? Hva kan næringslivet bidra med?

I ønsket om tilbakemeldinger om hvordan få bærekraftig næringsutvikling, er det flere tema som trekkes frem. Noen tema som fremheves: behov for handel og kontorarealer, grønn omstilling, arealer til eksempelvis logistikk og industri, sjørettet næring, samferdsel og infrastruktur. 

- Bydelssentrene har fått en sterkere rolle, og vi ønsker å bygge opp disse sentrene. Vi trenger mer energi, og flere typer. Og flere er aktuelle. Det er viktig at vi inn i neste bystyre at det ikke må gå så lang tid til dette revideres. Endringer går fortere enn tidligere, og noen sentrale endringer går svært fort, understreker Skisland.Gi dine innspill

- Nå er tiden for å komme med innspill. Vi håper mange av våre medlemmer forteller hva som er viktig for dem. Det er nå vi kan være med å påvirke regionens fremtid. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å komme med innspill til oss, og å selv sende inn uttalelser, sier Roar Osmundsen og Tina McDougall i Næringsforeningen.

 
Innspill kan sendes til:

roar@nikr.no 
tina@nikr.no

 
facebook