Medlemsnytt

Aksjonen "Venner deler" er igang

03.11.2015 | Kristiansand Kommune
Hvert tredje år holder Kristiansands-skolene og -barnehagene en aksjon for Rajshahi, som har vært vår vennskapsby siden 1979. I år omfatter aksjonen også et kunstlotteri.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Rajshahi i Bangladesh er en annerledes vennskapsby enn alle andre Kristiansand har. Bangladesh er verdens fattigste land.

Aksjonen har to formål: At barn og ungdom lærer om Rajshahi og Bangladesh, og å samle inn midler til ulike prosjekter i Rajshahi. Både i Kristiansand og i Rajshahi er det en vennskapskomitè. I Kristiansand består denne av politikere oppnevnt av Bystyret, i Rajshahi av mennesker som er interessert i å hjelpe andre. Komiteen i Rajshahi gir råd om tildeling av midler, men det er komiteen i Kristiansand som godkjenner prosjekter.

Se aksjonens hjemmesider: www.rajshahi.no

Aksjonens slagord «Venner deler» er valgt for å fokusere på gjensidighet og solidaritet mellom våre to byer. Vi deler kunnskap og innsikt med hverandre og ønsker om å bidra til at mennesker i Rajshahi skal få et bedre liv. I Kristiansand kan vi dele av vår overflod, men den virkelige jobben må gjøres lokalt i Rajshahi.

I årets aksjon deltar også, blant annet, billedkunstnere, menigheter, næringsliv og musikere.

Deres bedrift kan støtte aksjonen ved å kjøpe lodd i kunstlotteriet. Over 22 kunstnere i Kristiansand har gitt 35 kunstverk som sitt bidrag til lotteriet. Disse har en samlet verdi av 92 800,- kroner.

Vi takker Næringsforeningen for at vi kunne informere om dette, og håper på god støtte. Eventuelle spørsmål kan rettes til lotterikoordinator, Hans Petter Mjølund – mobil 996 95 197
facebook