Agder-delegasjonen til OTC Houston 2015

04.05.2015 | Ole-Petter Sunde
Small business is big business. Viktigheten av å stimulere idéhavere til å starte egen virksomhet kan ikke overdrives.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Bildetekst. Til venstre: President and CEO Walter Ulrich at Houston Technology Forum Til Høyre: Norges Generalkonsul til Houston, Jostein Mykletun.

Både byene Houston og Austin bruker store offentlige midler hvert år til å stimulere oppstartsbedrifter.  De små og nystartede bedriftene bidrar stort til den regionale næringsutviklingen i regionen.  Det legges også vekt på å ikke overregulere de nystartede bedriftene slik at det blir for byråkratisk å drive i første oppstartsfase.

I Houstonregionen har naturlig nok mange av gründerbedriftene et forretningsområde som dreier seg om olje og teknologiutvikling.  I tider der oljeprisen er langt under det vi har vært vant til de siste årene samt at tilgangen på olje er mye større enn tidligere, er det viktig å tenke omstilling.  For å få til nye forretningsområder og utvikle nye produkter er det av stor viktighet å tenke «cross industry collaboration».  I denne sammenhengen er det viktig å ikke utelukkende fokusere på de store globale bedriftene, 90% av alle bedriftene i Houston har færre enn 100 ansatte, ikke ulikt størrelsene på små og mellomstore bedrifter i Norge.

 

I Houston er det etablert et tett samarbeid mellom University of Houston, Houston Methodist DeBakery Heart & Vascular Center og NASA.  Samarbeidet med NASA (Romforskningssenteret) og medisinsk forskning har utviklet revolusjonerende behandlingsmåter for hjertepasienter.  Tilsvarende synergier er utviklet også på flere andre samarbeidsområder.  En viktig tilbakemelding fra næringslivet og universitetene i Houston er at samarbeid og utveksling av kunnskap og kompetanse er grunnleggende viktig for å lykkes. My success is your- and your success is mine.  Lykkes du,- så lykkes også jeg! Dette er en viktig melding også til næringssamarbeidet i vår region.
facebook