Medlemsnytt

Advokatfirma Folkman AS inviterer til kurs i prosjektledelse

03.07.2017 | May Baagøe Broughton
Prosjektlederkurset NS 8407/8417 med understandarder , TEK 10 pr 2017 er spesielt tilpasset prosjektledere som ønsker å fornye og øke sin kunnskap innen dette rettsområdet, men er også godt tilpasset øvrige entreprenører, byggherrer, arkitekter og rådgivere i privat og offentlig virksomhet.
artikkelen fortsetter under annonsen
Aksell
Mål for kurset:
Målet for kurset er å gi deltakerne økt praktisk og juridisk forståelse av  NS8405/8406 og TEK 10/17 og slik bidra til en kompetanseheving og styrket ivaretakelse av egne og andres interesser i bygge – og anleggsprosjekter. Kurset har også fokus på rollen som prosjektleder og forventingene til denne sett både fra fokuset til kunde og entrepenør.

Kursbeskrivelse:
Deltakerne tilbys en intensiv og grundig kursing i de norske standardene NS 8407 med UE standarder, samt byggteknisk forskrift TEK 10/17, med illustrerende eksempler fra bransjelivet. Spesielt inngående behandles følgende emner:

  • Oppbygning av standardene og deres bruksområder -     Avtalerettslig tolkning og kontraktsgrunnlag

  • Ansvar og risiko: entreprenør og byggherre                     -     Mangler, skader og forsinkelse

  • Varsling og reklamasjon: frister og konsekvenser            -     Overtakelse og sluttoppgjør


[caption id="attachment_10043" align="alignleft" width="184"] Advokat Anders Folkman er foredragsholder på kurset.[/caption]

Foredragsholder:
Foredragsholder er advokat Anders Folkman, som har vært advokat i snart 30 år og har over
20 års  erfaring innen bygge – og anleggsbransjen. Ved siden av å drive advokat – og annen næringsvirksomhet underviser Folkman på BI og UIA.

Praktisk info:
Kurset avholdes  Onsdag 23 august 2017 i Kristiansand, Scandic Hotel Dyreparken fra kl 09.00 til 16.00.

Deltakeravgift er kr. 3.500-. pr.deltaker og inkluderer kursmateriell, lunsj og drikke. Deltakerne må selv sørge for å ha med NS 8407/05 og NS 8417/15 eller melde inn kjøp av slike ved påmelding til ekstrakostnad kr. 1.800 ink.mva.

Påmelding via mail til anders@folkman.no. Frist for påmelding er 5. august 2017. Påmeldte som ikke har avbestilt etter 10.08.17 belastes full deltakeravgift.

For mer info, kontakt Anders Folkman på nevnte mail eller tlf.nr. 92 42 59 21.
facebook