Mai-Lill Ibsen

- Strengere krav til styreledere

06.05.2016 | Ingrid Michalsen
Hun ble kalt "Styredronningen i Norge" og hadde 185 styreverv på det meste. I dag har Mai-Lill Ibsen, styreleder i GIEK Kredittforsikring AS, rundt ti styreverv, men sier styrelederrollen blir stadig mer krevende.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
- Det er turbulente tider, endringstakten øker, og det påvirker alle bransjer. Det vil bli tettere mellom krisene i årene framover og det har mye å si for hvordan styrene jobber. Det gjelde å være beredt til å fange opp signaler så tidlig som mulig for å gjøre de rette grepene, sier Mai-Lill Ibsen.

Hun sier det handler om evnen til endring.

- Det er ikke nødvendigvis de mest intelligente eller sterkeste som overlever, det er de mest endringsdyktige. Dette gjelder for alle selskaper, uavhengig av bransje, det å klare og henge med i en stadig kjappere utvikling; teknologisk, rammebetingelser, kundepreferanser.  Og i tillegg: Hvordan skal man klare å balansere risiko med den kapitalen man har? Dette er vanskelige avveininger, påpeker Ibsen.

"Styredronning"

Hun har solid erfaring med styrearbeid, og torsdag 12. mai holder hun foredrag på Styreløft 6.0 på Klubben i Kristiansand om styrearbeid i turbulente tider.

På et tidspunkt ble Mai-Lill Ibsen referert til som "Styredronningen i Norge".

- Det ble helt merkelig. Jeg hadde plutselig over 180 styreverv, det var forklaringen, men grunnen til at jeg hadde så mange verv var fordi jeg satt som nestleder i styret i Unifor, hvor alle universitetets ulike stiftelser var samlet, og hver stiftelse var en egen juridisk enhet, forklarer Ibsen.

- Derfor blir det feil å kun telle antall styreverv. Du må se på hva vervene faktisk innebærer av arbeid og ansvar!

I dag driver hun sitt eget rådgivningsselskap, Ibsen Raad, men det er styrearbeid som er profesjonen hennes. Hun har rundt ti styreverv, hvorav det tyngste er som styreleder i GIEK Kredittforsikring AS. I tillegg sitter hun som styremedlem i Troms Kraft AS, Skandiabanken ASA, Carnegie AS og Royal Arctic Line A/S (Grønland), for å nevne noen.

Noen "styreproff" vil hun derimot ikke betegnes som.

- Jeg liker ikke det ordet. Det høres ut som de andre i styrene er amatører.  I idretten har man det skillet: Proff mot amatør. Jeg er nok ikke så mye mer proff enn andre, men jeg jobber mye mer med styrearbeid enn mange andre, understreker hun.

- Nei, "styreproff" er et dårlig begrep.

Her kan du melde deg på Styreløft 6.0

Tøffere krav

- Hva tenker du rundt styreleder-rollen?

- Det begynner å bli noen år siden nå,  jeg var administrerende direktør i Norsk Oppgjørssentral. I løpet av ett år gikk selskapet gjennom omfattende endringer og jeg måtte arbeide med tre ulike styreledere. Det lærte jeg mye av. Styreleders personlighet og arbeidsform kan ha stor påvirkning på administrerende direktørs hverdag.Og derfor er styreleders rolle veldig viktig. Den er viktig for styret, og for administrasjon, sier Ibsen.

- Har kravene til styrelederen blitt tøffere?

- Ja, kravene både til styret og styreleder har det. Listen legges stadig høyere, og det stilles strengere krav til hva som skal til for å si at noe er godt nok. Nå gjennomfører de fleste selskaper årlige styre-evalueringer, og der blir vanligvis også styreleders arbeid evaluert, med tilbakemeldinger til valgkomite/eiere. I tillegg stilles det stadig tøffere krav fra omverden til rapportering, governance, compliance og andre såkalte verdibevarende oppgaver, påpeker Ibsen. Det føles ofte at det blir for lite tid til verdiskaping, dessverre.

Lyttende lederskap

Hun har en lang og imponerende karrière bak seg innen bank og finans, og har toppledererfaring fra internasjonal bankvirksomhet, kapitalmarkeder, investeringsvirksomhet og risikostyring.

- Hvordan skiller styreleder-rollen seg fra rollen som administrerende direktør?

- Det kan oppfattes som veldig annerledes. Som administrerende direktør kan du velge å lytte til ledergruppen din, eller du kan la være. I styret er det ikke slik. Styret er et kollegium av likemenn, det betyr at styreleder må ha et  annet type lederskap - et mer lyttende og samlende lederskap. Som styreleder må du ha evnen til å få folk til å jobbe sammen og finne felles løsninger, påpeker Ibsen.

- Det høres ut som om kvinner kunne passe bedre til denne typen ledelse enn menn. Hvorfor er det ikke flere kvinnelige styreledere?

- Det handler nok om flere ting. Styrelederrollen skiller seg markant ut fra det å være styremedlem, det er mye mer ansvar, og mer synlighet, særlig i krevende tider, men jeg ser ingen grunn til at ikke flere kvinner skal påta seg det ansvaret, sier Ibsen.

Som mener noe annet er viktigere:

- Jeg er mer opptatt av at vi får flere kvinner i selskapenes ledelse, i daglig drift. Jeg tror det er mye viktigere enn kvinnedeltagelsen i styrene, som møtes cirka annenhver måned.  Foreløpig er det lite som tyder på at det er synlig smitte-effekt fra styrerommet til lederrommet.
facebook