Astrid Nøklebye Heiberg ble tvungen pensjonist som 70-åring, da hun måtte gi seg som stortingspolitiker for Høyre. Sju år senere gjorde hun come-back i arbeidslivet, som statssekretær i helse - og omsorgsdepartementet. Og nå stiller hun som kandidat for Akershus Høyre ved neste stortingsvalg.

- Samfunnet har ikke råd til å la eldre slutte i jobben når de er 62

10.11.2016 | Ingrid Michalsen
Tidligere stortingspolitiker, nå politisk rådgiver i Høyre, Astrid Nøklebye Heiberg (80), advarer arbeidsgivere mot å tenke at ansatte over 62 er utdaterte i jobbene sine.
- Som samfunn har vi ikke råd til å la så mange eldre slutte. Regnestykket går ikke opp. Da har vi rett og slett ikke nok hender i arbeid til å få samfunnet til å gå rundt. Noen arbeidsgivere og bedrifter har oppdaget dette allerede. Stadig flere vil det i årene som kommer, sier Astrid Nøklebye Heiberg (80).

Torsdag 10. november gjestet hun Næringsforeningen i Kristiansandsregionen for å holde foredrag om eldre i arbeidslivet. Det er Kristiansand Høyre, med Renate Hægeland i spissen, som har tatt initiativ til å få henne til Kristiansand.

- Jeg er 55 år nå, og blir jevnlig konfrontert med spørsmålet: "Ja, når skal du pensjonere deg?". For meg er det helt absurd å høre. Hva er det med samfunnet vårt som gjør at vi så tidlig begynner å forberede oss på pensjonisttilværelsen? Vi lever jo stadig lenger. Er det da riktig at vi såpass tidlig, som i starten av 60-årene, presser folk ut av arbeidslivet? Det er mye god arbeidskraft som forsvinner, innledet Hægeland.
Vi må endre bildet vårt av gamle og hva det vil si å være gammel.

Astrid Nøklebye Heiberg er en kvinnelig pioner på flere felt. Hun var Norges første kvinnelige professor innen psykiatri, hun var forbruker - og administrasjonsminister i Norge på midten av 80-tallet, hun har vært mangeårig stortingsrepresentant for Høyre samt President i norske og internasjonale Røde Kors.

Nøblebye Heiberg ble tvungen pensjonist i en alder av 70, etter at hun måtte gi seg som stortingspolitiker for Høyre. Pensjonisttilværelsen var derimot ingenting for Nøklebye Heiberg, som derfor sju år senere, i en alder av 77, gjorde comeback i arbeidslivet som statssekretær i helse - og omsorgsdepartementet.

- Jeg må innrømme at jeg ble litt målløs med en gang da statsråden spurte meg. Men han trengte en med min bakgrunn, mitt nettverk og min kompetanse. Jeg hadde jobbet som leder for Seniorrådet noen år, en stilling jeg for øvrig nølte veldig med å si ja til. Jeg takket først nei, og tenkte "der er det vel kjedelig å sitte". Og det var det også. Men så bestemte vi oss for å ta tak, og da gjorde vi det. Vi ville jobbe for å fremme seniorpolitikken, og det som er moro nå er at flere av partiene begynner å forstå at de må skjerpe seg på seniorpolitikken. De har ikke råd til annet, forteller Nøklebye Heiberg.

Hun jobbet som statssekretær helt fram til april i år, da hun rundet 80, og gikk over i ny stilling som politisk rådgiver i Høyre. Nøklebye Heiberg mener mange har et gammeldags og utdatert bilde på hva det vil si å være gammel.

- Vi har en ny generasjon eldre, som har bedre ressurser, er mer teknologivante, har andre familiemønstre og andre preferanser enn de tidligere generasjoner.  Vi må endre bildet vårt av gamle. Selv om man er 70, så betyr det ikke at man vil sitte hjemme i sofaen å høre på radioen mens man leser avisen. Svært mange eldre vil jobbe lenger, og er også fullt kapable til å jobbe. Vi som samfunn har ikke råd til å gå glipp av denne arbeidskraften. For eldrebølgen kommer, og de unge tar stadig lenger utdannelse og bruker lenger tid før de kommer inn i arbeidslivet, minner Nøklebye Heiberg om.

I desember 2015 kom Verdens helseorganisasjon (WHO) med en rapport om eldre arbeidstakere. Nøklebye Heiberg mener rapporten viser at det er behov for å tenke nytt om eldre arbeidstakere.

- Da jeg ble nødt til å gå av som 70-åring, så var det ikke noe jeg selv ønsket. Og det merkelige var, at jeg følte meg brått veldig mye eldre. Jeg følte meg plutselig gammel. Jeg gikk saktere, brukte mye lenger tid på alt, ble mindre effektiv, i det hele tatt. Man stagnerer litt. Arbeid er sunt, det holder oss yngre mye lenger, understreker hun.

Statssekretæren utfordrer arbeidsgivere til å starte opplæring av ansatte mye tidligere, for å gi de eldre nødvendig kompetanse for å henge med i den digitale utviklingen.

- Teknologi er blitt forklaringen på hvorfor de eldre ikke passer inn i arbeidslivet etter en gitt alder. De henger ikke med på de nye, moderne duppedittene, sant? Så da får man den typiske samtalen når man kommer i slutten av 50-årene. "Ja, hvor mange år til er det vi har deg, da?". Og da setter man i gang et press, en forventning og en tankegang, om at man skal gå av når man er 62. Det er sløvt av bedriften. Det man i stedet bør gjøre, er å sjekke med ansatte hva de trenger av ny kompetanse og utvikling. Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for at den ansatte har den kunnskapen han eller hun trenger? Der har bedriftene en lang vei å gå, men til gjengjeld mye å hente.
facebook

Relaterte saker