Norunn Tveiten Benestad (t.v.) etterlyser en klar strategi på neste, store felles prosjekt som regionen kan samles om og som vi ønsker å løfte. Her fra onsdagens debatt, med Theodor Helland (Frp), Petter Toldnæs (V), Hans Fredrik Grøvan, Ole Magne Omdal (Sp) og Kari Henriksen (Ap). Ordstyrer Ole-Petter Sunde ytterst til venstre.

- Haster å finne nye felles prosjekter for regionen

01.09.2017 | Ingrid Michalsen
Sørlandet har fått MIL, nye fengsler og ny E39 er på vei. Så hva er det neste store prosjektet Agder-politikere skal kjempe for?
artikkelen fortsetter under annonsen
Aksell
- Det haster med å identifisere hva som blir det neste store, felles prosjektet som vi skal jobbe for. Hva skal det være?

Spørsmålet ble stilt av Høyres andrekandidat i Vest-Agder, stortingspolitiker Norunn Tveiten Benestad, under Næringsforeningens valgdebatt onsdag denne uken.

- Det vi ser, er at når vi har klart å finne store prosjekter som det er tverrpolitisk enighet om at vi skal få til i landsdelen, så har vi lykkes. Som i tilfellet med Nye Veier eller Mechatronics Innovation Lab (MIL). Og det å bli enige om noen slike, sånn at vi jobber for dette både fra politisk side, fra næringslivet, fra utdannings og forskningsinstitusjonene og offentlig sektor, det er viktig, understreker Tveiten Benestad.

- Nå er mange av de store prosjektene kommet i gang.Da må vi bli enige om det neste. For ting tar tid i dette systemet, minner hun om.

[caption id="attachment_5884" align="alignright" width="325"] Jan Willy Føreland.[/caption]

Hun nevner både iHelse og grønne fibersentre som viktige områder.

- Men her er vi avhengige av gode innspill fra næringslivet i landsdelen. En må få i gang en prosess hvor en involverer mange av de ulike miljøene på Sørlandet slik at mange får eierskap til prosjektene. Det er nøkkelen for å få dette til. Vi politikerne kan ikke finne dette alene, her må en sette i gang et samarbeid på tvers og finne en god prosess videre, råder Tveiten Benestad.

Styreleder i Næringsforeningen Jan Willy Føreland, sier de er klare for å ta ballen.

- Nå må vi brukes høsten på å samle næringsforeningene på tvers av kommunegrensene, sammen med akademia og offentlig sektor, og så må vi sette oss ned og diskutere hvilke saker som vi ønsker å prioritere, og som vi ser vil være av stor verdi for landsdelen. På liket med MIL og ny E39. Her må vi gi helt tydelige signal til politikerne, og tale med en felles stemme, sier Føreland.

Av øvrige saker som ble diskutert på onsdagens debattmøte, var det - ikke overraskende, vei - og Nye Veier, som stod på agendaen. APs Kari Henriksen ble utfordret på hva som eventuelt vil skje med veiutbyggingen til Stavanger ved et regjeringsskifte.

- Vi kan garantere at ny E39 skal bygges som planlagt, og vi skal fortsette det Nye veier har prosjektert. Den saken er lagt død, poengterte Henriksen.

 
facebook