Geir Tønnesland, konserndirektør i SG Armaturen i Lillesand.

- En større kommune tenker mer helhetlig

28.04.2016 | Ingrid Michalsen
I en mini-intervjuserie framover spør vi bedriftsledere i Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne og Songdalen om kommunesammenslåing. Førstemann ut i serien er Geir Tønnesland, konserndirektør i SG Armaturen i Lillesand.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
1) Hvilke fordeler ser du, og din bedrift, ved kommunesammenslåing?

Det er ikke sikkert at en kommunesammenslåing gir vår virksomhet noen kortsiktige fordeler. Likevel tror jeg at en større kommune på lengre sikt kan tenke mer helhetlig også i næringslivssaker. Det må arbeides med å tilrettelegge for utvikling, infrastruktur og kompetanseheving. En større og mer enhetlig kommune vil kunne bidra til det. På sikt vil også SG Armaturen nyte godt av det.

2) Hva vil en kommunesammenslåing bety for næringslivet i regionen?

Som nevnt tror jeg at en større kommune vil kunne arbeide mer helhetlig med næringsutvikling i årene som kommer.

3) Hvilke eventuelle ulemper ser du?

For SG ser jeg ingen umiddelbare ulemper, men risikoen kan selvsagt være at man bare bygger et større byråkrati og dermed ikke får en mer effektiv og målrettet kommune. Det vil være lite hensiktsmessig for næringslivet generelt og selvsagt også SG.
facebook