Medlemsnytt
Jørn Kildedal (tv) fra KSI overleverer Diplomet til Salgs og Partneransvarlig Arne Simonsen. Rådgiver Asgeir Grøneng Hartveit fra IK Start bivåner det hele.

- Det er viktig med gode støttespillere

15.12.2017 | May Baagøe Broughton
Kjøkkenservice Industrier (KSI) har valgt ut IK Start som inkluderende bedrift og hedret dem for dette.
artikkelen fortsetter under annonsen
Aksell
- IK start har bidratt positivt til å prøve ut arbeidstakere og gi de praksisplass, samt funnet plass til ansettelse i ettertid, sier Jørn Kildedal, kvalitetsleder og inspirator hos KSI.

Det er viktig for oss å ha god dialog og gi noe tilbake til bedrifter som er dyktige til å tilrettelegge og jobbe sammen med oss for å gi arbeidstaker en best mulig opplevelse, fortsetter Kildedal.

En kommentar om hvilket nasjonalt neettverk dere er en del av.

Prosjektet inkluderende bedrift startet opp i vår og IK Start er den første bedriften KSI har tildelt diplom, men målet er å kunne hedre flere bedrifter i nær fremtid.

- Vi jobber sammen med mange dyktige bedrifter og det er mange som virkelig fortjener å få tittelen inkluderende bedrift, avslutter Kildedal.

Inkluderende bedrift har følgende mål:

  • Gjennom samarbeid kan vi gjøre «praksismarkedet» mer effektivt, finne gode matcher mellom arbeidssøker og arbeidsgiver og sammen bistå flere ut i arbeid.

  • Ordningen vil også omfatte rene utprøvingsavtaler og kvalifiseringsløp, og vil gi både deltager, arbeidsgiver og Vekst-, og attførings-bedriften klare og kommuniserte rammer for samarbeidet.

  • Ordningen vil anerkjenne og synliggjøre aktører i næringsliv og kommuner som gjør en forskjell gjennom å dokumentere gode samarbeid med et bevis/diplom, noe de kan bruke som dokumentasjon i anbudsprosesser og IA-arbeid.


Utvikling gjennom arbeid

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for ca 220 av landets vekst- og attføringsbedrifter. Medlemsbedriftene tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon, og bistår arbeidssøkere på veien til jobb i andre bedrifter. Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.

Mange av medlemsbedriftenes tiltaksdeltakere og -ansatte har flere år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet i en situasjon der de trenger drahjelp for å komme seg opp en motbakke og videre i livet. Andre er unge mennesker som har falt ut fra skolen, personer med utviklingshemming, personer med rusproblemer, eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.
facebook