MER INFO UNDER
Arrow
Top Image

U40

Et av Næringsforeningens strategiske fokusområder i årene fremover er “Morgendagens arbeidsliv”.

Derfor ønsker Næringsforeningen å gi unge arbeidstakere en stemme i utvikling av regionen og næringslivet, og bidra til at det tilrettelegges for fremtidens generasjoner ved å knytte regionens beslutningstakere og fremtidens arbeidsliv tettere sammen.

Meld deg inn i U40 sin Facebook-gruppe her!

U40 skal være knutepunktet for aktive samfunns- og næringslivsinteresserte personer i arbeid under 40 år. Målet er å gjøre regionen mer attraktiv for unge arbeidstakere.

Gruppen skal påvirke næringslivet positivt ved å:

 
  • Være de unges talerstol og kommunisere hva som bør gjøres for å skape en attraktiv region for unge arbeidstakere. U40 skal bygge strukturer som sikrer unges synlighet i, og påvirkning på, næringslivet over tid.
     
  • Synliggjøre bredden av muligheter i regionen, og bidra til dialog mellom ulike aktører.
  • Skape en arena hvor unge voksne med karriereambisjoner og nysgjerrighet kan møtes, få faglig utvikling, bli inspirert av hverandre og heie hverandre frem.
 

Hvorfor er det behov for U40?


Fremsnakking og synliggjøring av styrkene i regionen

U40 vil synliggjøre regionens muligheter og styrker for yngre arbeidstakere for å tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft. Et budskap fra unge arbeidstakere er mer troverdig overfor egen målgruppe og kan bidra til at budskapet kommer tydelig frem overfor beslutningstakere i regionen. Fremsnakk kan være med å bidra til bedre omdømme, økt likestilling, redusere arbeidsledighet og bedre levekårene.

Mangfold, inkludering og likestilling

Mangfold er en forutsetning for utvikling i virksomheter, og er viktig for å tiltrekke og beholde de klokeste hodene.

U40 er et nettverk for unge arbeidstakere uavhengig av kjønn, legning, livssyn, eller nasjonalitet. U40 er fremtidens næringsliv og det er mangfoldig og inkluderende.

Faglig påfyll og nettverksbygging

Faglig påfyll og nettverksbygging er viktige elementer for å utvikle seg som person og medarbeider. U40 skal bidra til kompetanseheving gjennom faglige møteplasser hvor det legges opp til erfaringsdeling og gi mulighet for nettverksbygging.

U40-nettverket gir yngre arbeidstakere en arena for å vokse og utvikle seg til engasjerte næringslivsledere i fremtiden.


Bilde fra Quiz og mingling på Bakgården!

God stemning på
 Quiz og mingling på Bakgården