Send inn medlemsnyhet

Send inn nyheter og informasjon fra din bedrift!
Som medlem kan du gratis sende inn informasjon om din bedrift. Dette blir publisert på Næringsforeningens hjemmeside og vil i tillegg bli sendt ut i et nyhetsbrev som går ut til over 8000 mottakere hver fredag. Vi forbeholder oss retten til å redigere den innsendte teksten.