MER INFO UNDER
Arrow
Top Image
Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Transport og logistikk

Bakgrunn for opprettelsen av gruppen er at regionen har store og viktige eksportbedrifter. Kristiansand har plasseringen til å være Norges fremste transport- og logistikk-knutepunkt. 

Gode løsninger på dette området og en effektiv infrastruktur, er avgjørende for å ha et konkurransedyktig og eksportrettet næringsliv. Næringsforeningen vil ta en strategisk rolle som pådriver og påvirker, sammen med brukere på tvers av bransjer, i spørsmål knyttet til eksport og transport av varer på vei, jernbane, sjø og luft.